Προιοντα | ANTIFREEZE 100% Concentr.



Περιγραφή

Συμπυκνωμένο Αντιψυκτικό υγρό κινητήρων με βάση την αιθυλενική γλυκόλη που έχει συνταχθεί για χρήση σε όλους τους κινητήρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατασκευάζονται από κράματα αλουμινίου. Χρησιμοποιεί καθιερωμένη τεχνολογία αναστολέων και είναι απαλλαγμένο από νιτρώδη άλατα, αμίνες και φωσφορικά άλατα (NAP), ενώ περιέχει βορικό και πυριτικό άλας. Ταξινόμηση BTC τύπος 2E.

Διαθέσιμες συσκευασίες: κιβώτια (16 x 1 L) και (4 x 4 L), δοχείο 20 Kg, βαρέλι 235 Kg

Χαρακτηριστικά

BS 6580:2010 – ASTM D 3306 type V – AFNOR 15–601.
Σε διάλυμα αραίωσης 50% με νερό παρέχει προστασία έως -40 C

Αρχεία

Δεν έχετε δικαιώματα πρόσβασης.Παρακαλώ συνδεθείτε