Προιοντα | TOPFLOW ANTIFREEZE -30°CΠεριγραφή

Έτοιμο προς χρήση αντιψυκτικό κινητήρα με βάση την αιθυλενική γλυκόλη που έχει συνταχθεί για χρήση σε όλους τους κινητήρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατασκευάζονται από κράματα αλουμινίου. Χρησιμοποιεί καθιερωμένη τεχνολογία αναστολέων και είναι απαλλαγμένο από νιτρώδη άλατα, αμίνες και φωσφορικά άλατα (NAP), ενώ περιέχει βορικό και πυριτικό άλας. Ταξινόμηση BTC Τύπος 2Ε.

Διαθέσιμες συσκευασίες:
►ΠΡΑΣΙΝΟ: κιβώτια (16 x 1 L) και (4 x 4 L), δοχείο 20 Kg, βαρέλι 220 Kg
►ΚΟΚΚΙΝΟ: κιβώτια (16 x 1 L) και (4 x 4 L)

Χαρακτηριστικά

BS 6580:2010 • ASTM D 3306 type V

Αρχεία

Δεν έχετε δικαιώματα πρόσβασης.Παρακαλώ συνδεθείτε