45

Εξιδεικευμένα στελέχη

2.048

Ενεργοί πελάτες

30

Χρόνια Εμπειρία

7,2εκ €

Κύκλος εργασιών

Εταιρική Ταυτότητα

Ο όμιλος TOPSYSTEM – ΤΟΨΗΣ δραστηριοποιείται από το 1992, με την εισαγωγή και προώθηση λιπαντικών οχημάτων, βιομηχανίας και ειδών αυτοκινήτου. Κύριο μέλημα είναι η έρευνα, η ανάπτυξη, η δημιουργία και η προώθηση λιπαντικών προηγμένης τεχνολογίας και ποιότητας. Συνεργάζεται με μεγάλους οίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έρευνα και τον σχεδιασμό των προϊόντων της, εφαρμόζοντας τα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας σύμφωνα με την διεθνή και κοινοτική νομοθεσία.

Ανάμεσα στις προτεραιότητες που θέτει ο όμιλος είναι να διατηρεί σε πολύ υψηλό επίπεδο, τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει, με πολύ αξιόλογες εμπορικές επιχειρήσεις, τόσο στην Ελληνική, όσο και στην διεθνή αγορά. Έχει πετύχει να αναπτύξει τεράστιες υποδομές, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, όπου παρέχουν την δυνατότητα αποθήκευσης και άμεσης αποστολής των προϊόντων (λιπαντικά και είδη αυτοκινήτου) προς όλες τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Εταιρικά Νέα