Θέσεις εργασίας

H εταιρεία μας ως υγιής οργανισμός με μακρά και διακεκριμένη πορεία η οποία χαρακτηρίζεται για την εμπειρία, τη σοβαρότητα και την υψηλή της τεχνογνωσία, αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς σε πανελλαδικό αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτή τη συνεχή προσπάθεια προόδου, πολυτιμότερο σύμμαχό της θεωρεί το ανθρώπινο δυναμικό της.