Σύγχρονο αντιψυκτικό με βάση αιθυλενγλυκόλη, για χρήση σε μηχανοκίνητα οχήματα με κινητήρες από χυτοσίδηρο, αλουμίνιο ή / και από το συνδυασμό και των δύο μετάλλων.