Αντιψυκτικό με βάση αιθυλενγλυκόλη, για χρήση σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία απαιτούν προϊόντα χωρίς πυριτικό άλας

Κωδικός προϊόντος: ANTIFREEZE WG-12 CONCENTRED Κατηγορίες: , , , ,