Συνθετικής τεχνολογίας υγρό αυτόματης μετάδοσης υψηλής απόδοσης, το οποίο αναπτύχθηκε για την τελευταία γενιά Double Clutch Transmission.