Συνθετικής τερχνολογίας μακροχρόνιας ζωής ATF για χρήση σε μεταδόσεις κίνησης αυτομάτων κιβωτίων, ειδικά σε Mercedes-Benz.