Συνθετικής τερχνολογίας μακροχρόνιας ζωής ATF για χρήση σε μεταδόσεις κίνησης αυτομάτων κιβωτίων.