3

Κέντρα Διανομής

18.240τμ

Εγκαταστάσεις

20

Πωλητές

7,2εκ €

Κύκλος εργασιών

Εγκαταστάσεις

Συνολικά σήμερα ο όμιλος διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 12.840τμ με κτηριακές υποδομές να αγγίζουν τα 5400τμ. Όλοι οι παραπάνω αποθηκευτικοί χώροι διαθέτουν, άμεσα , πληθώρα προϊόντων, για όλους τους τύπους οχημάτων και βιομηχανίας με ένα πολύ οργανωμένο σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης. Η κάθε εταιρία είναι αυτόνομη, εφαρμόζοντας την δική της πολιτική στην αγορά με ευγενική άμιλλα μεταξύ των εταιριών. Ο όμιλος απασχολεί περίπου 40 άτομα σε Ελλάδα και Σκόπια, εκ των οποίων τα 20 ασχολούνται καθημερινά με τις πωλήσεις.