Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό κινητήρα με βάση την αιθυλενική γλυκόλη

Κωδικός προϊόντος: ANTIFREEZE 100% CONCENTR. Κατηγορίες: , , , ,