Η εταιρία Top-system παρουσιάζει σπρέι ηλεκτρικών επαφών που έχει αναπτυχθεί ειδικά για τον καθαρισμό των ηλεκτρικών ακροδεκτών, των επαφών μεταγωγής και σύνδεσης και άλλων ηλεκτρικών συνδέσεων, τα

Σπρέι και προϊόντα γενικής χρήσης 80108 Electrical Contact Cleaner