Συνθετικής τεχνολογίας υγρό αυτόματης μετάδοσης υψηλής απόδοσης βασισμένο σε HC και PAO.