Η εταιρία Top-system παρουσιάζει πρόσθετο βελτίωσης απόδοσης λαδιών κινητήρα. Προστατεύει το σύστημα λαδιού και αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας του κινητήρα, τα

Πρόσθετα λιπαντικού 80203 Cleantech Oil Booster