Η εταιρία Top-system παρουσιάζει μόνιμα ελαστική στεγανωτική κόλλα σιλικόνης με βάση τη πολυσιλοξάνη για χρήση σε περιοχές υψηλής θερμοκρασίας, τα

Σπρέι και προϊόντα γενικής χρήσης 80198 Cleantech Silicone Sealant Red