Πολύτυπο υπερενισχυμένο λιπαντικό οικονομίας καυσίμου