Ορυκτέλαιο δίχρονων κινητήρων μοτοσικλετών αρίστης ποιότητος