Πολύτυπο ορυκτέλαιο, κατάλληλο για όλες τις εποχές, για χρήση σε κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης παλαιάς τεχνολογίας