Υπερυψηλής απόδοσης, πολύτυπο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων βαρέως τύπου