Κορυφαίο “mid SAPS” συνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήτρων υπερυψηλής απόδοσης