Συνθετικής τεχνολογίας υγρό αυτόματης μετάδοσης χαμηλού ιξώδους που κατασκευάζεται με μια ειδική τεχνολογία πρόσθετων, βελτιστοποιημένη για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών επιβατικών αυτοκινήτων.