Συνθετικής τεχνολογίας υψηλής απόδοσης ATF για χρήση στο τελευταίο αυτόματο κιβώτιο 7 ταχυτήτων Mercedes-Benz