Συνθετικής τεχνολογίας υγρό αυτόματης μετάδοσης εξαιρετικά υψηλής απόδοσης, το οποίο αναπτύχθηκε για την τελευταία γενιά μετάδοσης CVT, όπου η πρόσφυση μεταδίδεται με χαλύβδινες γραμμές ή χαλύβδινους ιμάντες.