Συνθετικής τεχνολογίας υγρό αυτόματης μετάδοσης υψηλής απόδοσης για χρήση στην τελευταία Mercedes-Benz-9-automatictransmission (9G-Tronic).